Neke odrednice policijskog ispitivanja osumnjičenih osoba u praksi ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona

Sažetak

Inspiracija za rad i problem (i) koji se radom oslovljava(ju): Izučavanje tematike policijskog ispitivanja osumnjičenih osoba ima teorijski i praktični značaj koji doprinosi boljem sagledavanju i razumijevanju ovog procesa.

Ciljevi rada (naučni ili društveni): Cilj rada je elaboriranje tematike policijskog ispitivanja osumnjičenih osoba kako bi se sagledale teorijske i praktične implikacije procesa ispitivanja navedene kategorije osoba.

Metodologija/dizajn: Empirijski podaci prikupljeni su metodom dokumentacione analize, te provođenjem struktuiranog intervjua sa ovlaštenim službenim osobama koje su svakodnevno i profesionalno involvirane u problematiku ispitivanja osumnjičenih osoba. Za analizu dobijenih podataka korištene su metode deskriptivne statistike.

Ograničenja istraživanja/rada: Limitiranost istraživanja ogleda se u faktu da korišteni uzorak nije reprezentativan u kontekstu generalizacije kod zaključivanja.

Rezultati/Nalazi: Rezultati istraživanja ukazuju na to da policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona nisu upoznati sa različitim tehnikama ispitivanja osumnjičenih osoba, te da se najvećim dijelom oslanjaju na vlastito iskustvo tokom ispitivanja. Značajan je i nalaz da većina ispitanika nikada nije imala bilo kakav oblik edukacije glede tehnika ispitivanja.

Generalni zaključak: Ovlaštene službene osobe prilikom ispitivanja osumnjičenih osoba, moraju se pridržavati ne samo procesnih već imperativno i kriminalističkih pravila koja se odnose na pomenutu radnju.

Opravdanost istraživanja/rada: Istraživanje problematike policijskog ispitivanja osumnjičenih osoba moglo bi poslužiti unaprjeđenju tehnika i taktika provođenja navedene radnje, te potaknuti buduća istraživanja iz ove oblasti.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.