Komparacija stavova zatvorenika iz KPZ-a Tuzla i okružnog zatvora u Reggio Calabrii o životu nakon izlaska iz zatvora

Sažetak

Rad predstavlja kratku komparaciju stavova osuđenika iz dvije kazneno-popravne institucije, jedne iz BiH (KPZ Tuzla) i druge iz Italije (Okružni zatvor u Reggio Calabrii) o njihovom životu nakon što izađu iz zatvora. Ispitano je ukupno 39 (N=39) zatvorenika, od čega 24 (Nt=24) iz tuzlanskog i 15 (NRC=15) iz zatvora u Reggio Calabrii. Istraživane su razlike između tuzlanskih i osuđenika iz Reggio Calabrie u globalnom stavu prema životu nakon izlaska iz zatvora, u stavu o ponašanju socijalne sredine prema njima nakon što izađu iz zatvora, u stavu o prilagođavanju socijalnoj sredini, kao i u stavu o nalaženju zaposlenja nakon izlaska iz zatvora. Tuzlanski zatvorenici pokazali su tendenciju ka većem optimizmu u stavovima o budućem životu (životu nakon izlaska iz zatvora) nego osuđenici iz Reggio Calabrie. Osobito su se stavovi između tuzlanskih i osuđenika iz Reggio Calabrie statistički značajno razlikovali u stavovima o ponašanju socijalne sredine prema osuđenicima, kao i u stavovima o nalaženju zaposlenja nakon izlaska iz zatvora. Navedena su i određena ograničenja istraživanja.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2009 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.