Politika i ustav kao pretpostavka izgradnje savremenog sistema bezbednosti višeetničkih država

Sažetak

Sistem bezbednosti svake države, a naročito država multietničkog sastava i zemalja u tranziciji, danas je izložen različitim vrstama, oblicima i stepenima bezbednosnih izazova ali i odgovornosti. Pri tome, u koordinatama između unutrašnje državne politike i ustava s jedne strane, i bezbednosnih izazova i međunarodnih odnosa s druge strane, mora da gradi i oblikuje svoju autonomiju delovanja. Zbog toga je neophodno permanentno iz- gradjivati konzistentnu bezbednosnu politiku države kao i ustav, kako bi se izgradio sav- remen sistem bezbednosti koji može odgovoriti svim oblicima unutrašnjeg i spoljašnjeg ugrožavanja bezbednosti i koji će biti kompatibilan međunarodnim bezbednosnim integracijama.

PDF (Srpski)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2008 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.