Kritički osvrt na pljačke banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao oblik krivičnog djela razbojništva

Sažetak

Globalizacija svijeta nastala kao ekonomska potreba u drugoj polovini XX vijeka u prvim godinama trećeg milenija dobila je na intenzitetu, tako da države Balkana, među kojima i naša zemlja, prolaze mukotrpan i težak put ekonomske tranzicije vlasništva i transformacije političkog sistema. To ima za posljedicu niz promjena u društvenim odnosima koji su pogodovali razvoju općeg, ali i posebnih vidova kriminala. Ovo je dovelo do potrebe stvaranja novih oblika zaštite imovine. Jedan od tih oblika su i agencije za zaštitu ljudi i imovine, kao segment sigurnosti u Bosni i Hercegovini koje se nalaze u stadiju svog formiranja i ojačavanja. Stvaraju se materijalni, kadrovski i drugi preduslovi kako bi agencije mogle odgovoriti sve većim obavezama i zahtjevima svojih poslovnih partnera i odgovoriti izazovima ambijenta u kojem izvršavaju ovu djelatnost.

Međutim, bez obzira na sve navedeno, krivična djela razbojništva (pljačke banaka) nažalost uzimaju sve više maha kojom prilikom dolazi do višemilionskih šteta, a u posljednje vrijeme i pokušaja ubistava čuvara zaduženih za zaštitu. Svakako da u narednom periodu bi bilo neophodno, a u cilju podizanja većeg stepena sigurnosti ljudi i imovini, poduzeti konkretne mjere.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2006 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.