Posebno upravno pravo u okviru sistema regulacije odbrane i sigurnosti u Bosni i Hercegovini

Sažetak

Ovaj tekst adresira veoma važna pitanja iz oblasti posebnog upravnog prava a koja se reflektuju na opću sigurnost države Bosne i Hercegovine. Radi se prije svega o nadležnosti nad sigurnosnim organima. Autor argumentirano obrazlaže zbog čega se u najskorijoj budućnosti policijski poslovi moraju organizovati na nivou Bosne i Hercegovine. Detaljno analizirajući odbranu i sigurnost kao posebne upravne oblasti, autor jasno povlači distinkciju između unitarizma i majorizacije i pravne države.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2006 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.