Obavještajno sigurnosna agencija BiH (OSA) (Prikaz)

Sažetak

Namjera autora je da prikažu zakonske osnove, kao i samo utemeljenje Obavještajno - sigurnosne agencije BiH, te da. ih kroz kritičko promišljanje postave u okvir postdai/tonske Bosne i Hercegovine. Lustracijski proces, te „mentalna' tranzicja (iz jednopartijskog-ideološkog u višepartijski demokratski sistem) su osnovne karakteristike ovog rada koji nastoji da prikaže i evaluira kvalitet osnovnih pretpostavki važnih za efikasan rad jedne ovakve specifične državne slube.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2005 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.