Zloupotreba opojnih droga sa aspekta krivičnog zakonodavstva

Sažetak

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Potrebno je utvrditi kriminološki i kriminalistički-pravni aspekt zloupotreba opojnih droga u Bosni i Hercegovini, njegove pojavni oblike, način izvršenja, obim i dinamiku fenomena, te utvrđivanje i definisanje uspješnih i primjenjivih metoda za suzbijanje ovog oblika kriminaliteta u skladu sa zakonskim mogućnostima, dosadašnji stepen primjene tih metoda i učinkovitost koja je ostvarena.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Jeste da se istraži problem zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini.

Metodologija/dizajn: Istraživanje će biti realizovano primjenom određenih metoda naučnog saznanja. U radu ćemo koristiti kombinaciju opštih naučnih metoda, poseb- nih naučnih metoda, empirijskih metoda i metoda rješavanja operativnih problema.

Ograničenja rada/istraživanja: Istraživanjem će biti analizirano stanje nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnim drogama,gdje će biti obrađen prostor Bosne i Hercegovine, te će se koristiti zvanični podaci policijskih agencija i to: Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalne uprave policije, Državene  agencije za istrage i zaštitu, SIPA-e BiH, Granične policije BiH i Policije Brčko distrikta.

Rezultati/generalni zaključak: Na osnovu sprovedenog istraživanja izvesti će se argu- mentovani zaključci koji se odnose na prednosti i nedostatke pozitivnopravnih rješenja u vezi sa predmetnim problemom, kao i mogući pravac daljih zakonskih modifikacija uz odgovarajuće prijedloge u delege ferenda smislu.

Opravdanost istraživanja/rada: Opravdanost istraživanja je da BiH na adekvatan način odgovori izazovima koje nosi savremeno doba i sve veća prisutnost narkomanije i narko-kriminala u njemu.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.