Luminolski test-forenzički aspekt

Sažetak

Ovaj rad objašnjava tematiku primjene preliminarnih testova u identifikaciji tragova krvi (posebno primjenu luminolskog testa, kod forenzičkih analiza). Pošto se radi o jednom od najčešće korištenih preliminarnih testova u oblasti identifikacije nevidljivih tragova krvi, važnim se činilo obraditi sve poznate i nepoznate segmente iz njegove primjene. Ovaj rad pokazuje da li i koliko primjena luminolskog testa utiče na kasniju primjenu nekih drugih testova za dalje - složenije analize.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2007 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.