Sigurnost u tranzicijskim zemljama sa aspekta slobodnih zona

Sažetak

Slobodna zona je dio teritorije neke države, posebno ograđene, u kojoj se obavljaju privredne i ostale djelatnosti pod garantovanim pogodnostima i olakšicama. Zbog svog specifičnog načina poslovanja, slobodna zona se može posmatrati kao društvena sigurnost (pravna i individualna) jer znači zaposlenje, proizvodnju, plaće, bolji protok kapitala, novih tehnologija, brži priliv FDI, regionalni razvoj i u ovom smislu država želi da razvija slobodne zone. Međutim, s druge strane, slobodne zone mogu u tranzicijskim zemljama poslužiti za kriminal, te ih zato treba držati „pod kontrolom“. Praksa pokazuje da je potreba za osnivanjem slobodnih zona u zemljama EU mala, jer one najvećim dijelom međusobno trguju. U Evropskoj uniji postoje slobodna skladišta i slobodne ekonomske zone, koje su najvećim dijelom namijenjene suradnji sa prekomorskim zemljama. EU je razvila širok spektar institucionalnih mehanizama-legislative, institucija kao i mehanizama ispunjavanja obaveza, poznatih kao „evropska pravila“. Profilirana politika „regionalnog pristupa“, Bijela knjiga, „Istočne strategije“ EU sa profiliranim subregionima među kojima je i Jugo-istočna Evropa, samo su dio pravila tranzicijske „evropske igre“. U Pregovorima o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju tranzicijskih zemalja i Unije postoji prijelazno razdoblje, koje se razlikuje od zemlje do zemlje, i u kojem mogu nastaviti djelovati slobodne zone. Nakon toga perioda po ispunjenju određenih pravila poštujući EU standarde, one bi trebale funkcionisati kao slobodne ekonomske zone EU. Dakle, u tom prijelaznom periodu je prioritetno potrebno uskladiti zakonsku regulativu slobodnih zona u tranzicijskim zemaljama, kako se ne bi stvorio prostor za nedozvoljene radnje (malverzacije sa domaćom robom, zloupotreba karneta, fiktivan izvoz, uvoz i provoz, krijumčarenje, kompjuterski kriminalitet, pranje novca, neki poslovi off-shore bankarstva, izbjegavanje mjera carinskog nadzora itd.) Zbog svega navedenog potrebno je aktivnost slobodnih zona u tranzicijskim zemljama staviti pod odgovarajući nadzor, kako bi se obezbjedila sigurnost u ovim zemljama.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2006 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.