Mladi i nasilje: između percepcije i realnosti

Sažetak

Nasilje mladih u posljednjih nekoliko desetljeća izaziva sve veću pažnju javnosti, kako laičke, tako i stručne. Primjeri tragičnih slučajeva nasilja maloljetnika, zahvaljujući senzacionalističkom medijskom izvještavanju, potiču brojne javne rasprave o delinkvenciji mladih i adekvatnom društvenom odgovoru. Medijski kreirana slika nasilja i delinkvencije mladih stvara atmosferu u kojoj građani postavljaju pitanja sigurnosti u društvu (kako za sebe tako i za svoju djecu) i budućnosti konkretnog društva. Medijski prikazi nasilja mladih nerijetko rezultiraju svojevrsnom „sotonizacijom“ mladih, odnosno, kreiranjem moralne panike kojom se kompletan dio populacije percipira potencijalno opasnim. Iz takve percepcije problema se često formuliraju zahtjevi za strožim kažnjavanjem mladih za koje znamo da nema očekivani učinak, ali zadovoljava populističke zahtjeve kojima popuštaju mnoge vlade. Strože kažnjavanje (koje se uglavnom svodi na legislativne promjene i promjene sudske prakse kažnjavanja) se tako prezentira kao „osjetljivost“ na potrebe građana za većom sigurnošću u društvu. Stručnjaci i znanstvenici se u tom kontekstu vrlo uspješno ignoriraju i utišavaju jer ne daju recepte za „brza“ rješenja već upozoravaju na složenost problema i važnost promišljene i sveobuhvatne strategije suočavanja s problemom koja treba biti temeljena na realnim pokazateljima.

Cilj ovog rada je analiza razlika u konstrukciji problema „nasilje mladih“ ovisno o pristupu – medijski stvorenoj percepciji s jedne strane i aktualnim kriminološkim spoznajama, s druge strane, obzirom da različiti pristupi rezultiraju različitim ponuđenim rješenjima. U kontekstu kriminoloških spoznaja se daje prikaz trendova i strukture nasilnog ponašanja mladih u zemljama europskog prostora (s posebnim osvrtom na Hrvatsku i Federaciju Bosne i Hercegovine) te sažetak značajnih obilježja i utvrđenih korelata nasilnog ponašanja mladih. Zaključno se predlaže izbalansirani pristup u reakciji na nasilno ponašanje mladih

PDF (Hrvatski)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.