Does Low Self-Control Predict Juvenile Delinquency Among a Nationally Representative Sample of Bosnian Adolescents?
PDF (English)

Ključne riječi

Low self-control
Juvenile Delinquency
Criminological Theory
Niska samokontrola
Maloljetnička delinkvencija
Kriminološke teorije Niska samokontrola
Maloljetnička delinkvencija
Kriminološke teorije

Kako citirati

Maljević, A., R. Muftić, L. ., Babić, A. ., & Duspara, A. . (2016). Does Low Self-Control Predict Juvenile Delinquency Among a Nationally Representative Sample of Bosnian Adolescents?. Kriminalističke Teme, (5-6), 1-17. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/130

Sažetak

Svrha: Ovo istraživanje ispituje jačinu Gottfredson i Hirschi (1990) generalne teorije o kriminalitetu ispitujući da li slaba samokontrola utiče na maloljetničku delinkvenciju adolescenata koji žive u BiH. Pretpostavka je da će adolescenti u BIH koji imaju slabiju samokontrolu vjerovatnije biti uključeni u delinkventna ponašanja (rizična ponašanja, imovinski kriminalitet, I nasilni kriminalitet) nego njihovi vršnjaci sa izraženijom samokontrolom. 

Dizajn/metodologija/pristup: Istraživanje se oslanja na podatke prikupljene u okviru ISRD2 istraživačkog projekta. Projektom je obuhvaćeno 1756 učenika iz slučajnim uzorkom odabranih 37 osnovnih škola iz cijele Bosne i Hercegovine. 

Rezultati: Rezultati serije multivarijatnih analiza indiciraju da slabija samokontrola utiče na meloljetničku deilnkvenciju adolescenata u Bosni i Hercegovini, ukoliko se kotrolišu važne suprotne teoretske pretpostavke i lične karakteristike. Teorijske i praktične implikacije rezultata će biti predmet diskusije.

PDF (English)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.